Hakkımızda

ŞİRAN DERNEKLER FEDERASYONU

23/05/2018 tarihli İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı İl Dernekler Müdürlüğü oluru ile 23 kurucu derneğin iştiraki ile kurulan ŞİDEF; Bilgi akışının, Kültürlerin ve fikirlerin yayılma hızının tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük bir dolaşıma sahne olduğu çağımız dünyasında; bünyesinde bulundurduğu Gümüşhane Derneklerini Sivil Toplum Sektörüne uygun hale getirmek, Büyük şehirlerle Gümüşhane arasında bölge insanının sosyoekonomik refahını yükseltecek köprüler inşa etmek, Ulusal ve Uluslar arası rekabette kalkınmayı destekleyen alanlara Gümüşhane’yi ve Gümüşhane’lileri taşıyacak mekanizmaları inşa etmek amacıyla Vizyon, Misyon ve Stratejik öncelikleri belirlenmiş kurumsal nitelikleri haiz profesyonel bir hazırlık neticesinde kuruldu.

ŞİDEF’in kurulma ihtiyacını tetikleyen ana etken; Sivil Toplum Sektörü’nün Gümüşhane ve Gümüşhane’liler için bir katma değere dönüşmesi gerektiği fikrini destekleyen ŞİDEF’in içinde bulundurduğu yenilikçi ve dinamik akıldır. Bu akıl aynı zamanda bir toplumsal ihtiyacı tanımlamaktadır. ŞİDEF benzeri yapılardan farklı olarak toplumsal bir ihtiyacı keşfeden, analiz eden, önceliklerini ve sınırlarını tanımlayan bir sürecin ürünüdür.

Bu çerçevede ŞİDEF Tüzüğünde belirlenen komisyon ve kurullar söz konusu önceliklerin ürünü olarak profesyonel bir çalışma neticesinde tasarlanmıştır.

Bu çerçevede;

Şiran Dernekler Federasyonu bünyesinde bulundurduğu dernekleri;

 • Sivil Toplum Örgütü Yönetimi
 • Sivil Kaynak Geliştirme, Savunuculuk ve Kapasite geliştirme
 • Dijital İletişim ve Sosyal Medya
 • Sivil Toplum Kavramları ve Yaklaşımları
 • Dijital Okuryazarlık, Medya Okuryazarlığı, Dijital Dönüşüm
 • Sivil Ağ geliştirme ve Lobicilik
 • Proje Döngüsü Yönetimi
 • Sivil Toplum Bilgi Yönetim Sistemleri
 • Üretim ve İstihdam
 • Kent ve Yaşam
 • Kültür ve Sanat

gibi alanlarda düzenleyeceği akredite eğitim programları ile

Derneklerin Ulusal ve Uluslar arası alanda kendilerini ifade edebilecekleri, temsil edebilecekleri kapasite geliştirme alanları meydana getirecek, Söz konusu faaliyetler yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmayacak zamanla diğer illere de taşınacaktır. Bu faaliyetler ŞİDEF’in yalnızca kapasite geliştirme alanında planladığı faaliyetleri ifade etmektedir.Eğitim,İş dünyası,Kalkınma,Sosyal Sermaye,Sosyal Politika alanlarında planlanan faaliyetler bu kategorinin dışındadır.

Bu düşüncelerden yola çıkarak; ŞİDEF’in Vizyonu,Misyonu ve Stratejik Planı doğrultusunda belirlediği bu öncelikler 44 maddelik tüzük kapsamında çalışma organlarını,hem çalışma prensiplerini belirlemiştir.Gelecekte üyeliğe kabul edeceği derneklerin çalışma prensipleri de bu kapsamda belirlenecektir.