Misyon

  • İstanbul’da bulunan üye potansiyelinin değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak ve bunun için ortam ve koşullar sağlamak,
  • Ülke menfaatini ilgilendiren alanlarda öncü, toplumsal sorunlarla ilgili faaliyetler planlamak
  • Başta üyeleri olmak üzere bölgesinde ve İstanbul’da ikamet eden tüm hemşehrileriyle beraberlik ve işbirliği sağlamak,kamu kurum ve kuruluşları nezdinde oluşabilecek sorunlarının çözümünde yardımcı olmak
  • Gümüşhane İlinde ve Şiran ilçesinde Tarım, Sanayii,Eğitim ve diğer Kalkınmayı ilgilendiren alanlarda bilimsel ve teknolojik Açıdan çağın gereklerini yakalayacak gelişmeleri araştırmak, geliştirmek ve projelendirmek, bu alanlarda yenilikçi fikirlere sahip Gümüşhane dışında ki illerde yaşayan hemşerileri teşvik etmek.
  • Gümüşhane İlinin ve Şiran ilçesinin Kalkınmasını destekleyecek yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi için ilgili kurumlara gerekli girişimlerde bulunmak ve çalışmaları yürütmek.