Vizyon

ŞİDEF, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, yenilikçi ve kalkınmacı anlayış çerçevesinde İstanbul’da ikamet eden bütün hemşehrilerini idari, sosyal ve iktisadi hayatta temsil edebilen, bununla beraber kurulduğu bölgenin ve üyelerinin yararına olacak, işbirliğine olanak verecek ortamları sağlayacak etkinlikler yapan, destekleyen, geliştiren ve kamusal desteği tam manasıyla edinmiş, bölgesel ve yerel anlamda sürdürülebilir, sosyal ve kültürel alanlarda da ülke yararına katkı sağlayacak bir dengenin benimsendiği bir düzenin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlayan bir güç odağı olmayı amaçlar.